www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật nuôi trồng | Thảo luận - Hỏi đáp | Giới thiệu - Mua bán - Rao vặt | Việc làm | Chuyện nhà nông | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

Việc làm thủy sản, việc làm nông nghiệp

Ngày
Tin tuyển dụng
Hạn nộp hồ sơ

[18/5]
NTTS, bệnh học TS
Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu...

[18/5]
NTTS, CNSH
Ninh Thuận, Bắc Bình Thuận

[18/5]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Trung

[18/5]
NTTS, bệnh học TS
Kiên Giang, Cà Mau

[18/5]
NTTS, bệnh học TS
Bạc Liêu, Bến tre, Kiên Giang, Tiền Giang

[15/5]
Nuôi trồng thủy sản
C.Mau, B.Tre, B.Liêu, S.Trăng, HCM

[12/5]
Hóa phân tích, hóa sinh, CNSH
Cà Mau, Sóc Trăng, Bến Tre

[10/5]
Thủy sản và ngành có liên quan
Phú Yên

[9/5]
NTTS và các ngành có liên quan
Miền Bắc, Trung, Nam

[7/5]
Thú y, chăn nuôi, thủy sản
HCM, Miền Đông, Tây

[7/5]
Thuỷ sản, kế toán, QTKD
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

[7/5]
NTTS, ngư y, kinh tế TS
Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau

[7/5]
Nuôi trồng thủy sản, BHTS
Ngọc Hiển (Cà Mau)

[7/5]
Nuôi trồng thủy sản, ngư y
TP.HCM

[7/5]
Nuôi trồng thủy sản
Ninh Phước (Ninh Thuận)

[4/5]
Nuôi trồng thủy sản
Cà Mau, Bến Tre, Kiên Giang

[4/5]
Thuỷ sản, kinh tế
Trà Vinh, Cà Mau

[4/5]
Thủy sản, sinh học
Toàn quốc

[3/5]
Thủy sản, thú y...
TP.HCM

[3/5]
Nuôi trồng thủy sản
Miền Trung

[29/4]
Thủy sản
Miền Đông, ĐBSCL

[28/4]
Nuôi trồng thủy sản
Quảng Ninh

[24/4]
Thuỷ sản, kinh tế, QTKD
Ninh Thuận, toàn quốc

[24/4]
Nuôi trồng thủy sản
Cà Mau

[24/4]
Thủy sản, thú y, kinh tế
Long An, Tiền Giang

[24/4]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
TP.HCM

[21/4]
Nuôi trồng thủy sản
Bến Tre

[21/4]
Thuỷ sản, kinh tế
Toàn quốc

[20/4]
Thủy sản, chăn nuôi, thú y
TP.HCM

[19/4]
NTTS, bệnh học TS
Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh

[17/4]
Các chuyên ngành liên quan đến thủy sản
Miền Tây

[17/4]
Thủy sản, sinh học
Nam Định

[16/4]
NTTS hoặc các ngành có liên quan
Miền Trung, Tây

[15/4]
NTTS hoặc chuyên ngành liên quan
Mang Thít (Vĩnh Long)

[14/4]
Thuỷ sản, QTKD, kế toán
Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

[14/4]
Thủy sản hoặc có kinh nghiệm
Đồng Tháp, Long An

[14/4]
NTTS hoặc các ngành có liên quan
Quận 12 (TPHCM)

[13/4]
Thủy sản và ngành có liên quan
Miền Trung, Bắc

[12/4]
Nuôi trồng thủy sản
Quảng Ngãi, Bình Định

[12/4]
NTTS, bệnh học TS
Trà Vinh, Tiền Giang

[12/4]
Thủy sản, CNSH
Bình Đại (Bến Tre), Trà Vinh, toàn quốc

[11/4]
Thủy sản, kế toán và có liên quan
Cà Mau

[11/4]
Thuỷ sản, kinh tế, nông nghiệp
Miền Tây

[5/4]
NTTS và các ngành có liên quan
Miền Tây, Bắc

[29/3]
Thuỷ sản, kinh tế, CN, CNSH
Sóc Trăng, ĐBSCL

[29/3]
NTTS hoặc các ngành có liên quan
Miền Tây, Bắc, Trung, TP.HCM

[28/3]
Nuôi trồng thủy sản
C.Mau, B.Tre, B.Liêu, S.Trăng, TP.HCM

[23/3]
NTTS, bệnh học TS...
Ba Tri (Bến Tre)

[23/3]
Thủy sản, nông lâm, marketing
Miền Tây

[20/3]
Thuỷ sản, kinh tế, QTKD
Toàn quốc, Ninh Thuận

[19/3]
Thuỷ sản, kinh tế
Cà Mau, Bạc Liêu,Sóc Trăng

[12/3]
Các ngành có liên quan đến thủy sản
Bạc Liêu, Sóc Trăng

[10/3]
Thủy sản
Thạnh Phú (Bến Tre)

[9/3]
Thủy sản hoặc các ngành liên quan
Miền Tây

[9/3]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Bắc, Trung, Tây, Bình Thuận

[8/3]
Thuỷ sản, kinh tế, chăn nuôi, CNSH
Miền Đông, Tây, Trung, Tây Nguyên

[6/3]
NTTS, kinh tế, CNSH
Trà Vinh, Bến Tre, miền Tây


* Việc làm trong ngành chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm

 

 

Ngày
Người tìm việc | Ngành (Kinh nghiệm)

 

 

 

 

 

All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research.

Việc làm ngành thủy sản và nông nghiệp: tuyển dụng, tìm việc, nhân sự, nguồn nhân lực.