www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật nuôi trồng | Thảo luận - Hỏi đáp | Giới thiệu - Mua bán - Rao vặt | Việc làm | Chuyện nhà nông | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

Việc làm thủy sản, việc làm nông nghiệp

Ngày
Tin tuyển dụng
Hạn nộp hồ sơ

[17/11]
NTTS và các ngành có liên quan
C.Giờ, L. An, B. Tre, T. Vinh

[17/11]
Nuôi trồng thủy sản
Miền Tây

[16/11]
Thủy sản, kế toán, cơ điện...
L.An, miền Trung, Nam

[15/11]
NTTS, ngư y, và các ngành có liên quan
ĐBSCL, miền trung Nam bộ

[15/11]
NTTS và các ngành có liên quan
Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre

[14/11]
Thuỷ sản, kinh tế, kế toán
Miền Tây

[14/11]
Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Kiên Giang

[14/11]
NTTS, bệnh học TS
Bạc Liêu,Trà Vinh

[8/11]
NTTS, bệnh học TS, kinh tế...
Sóc Trăng, Bạc Liêu

[7/11]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Tây, Trung

[6/11]
Thú y, thủy sản, kinh tế, marketing...
HCM

[6/11]
Thủy sản, sinh học
Bình Định

[4/11]
Nuôi trồng thủy sản
Kiên Lương - Kiên Giang

[3/11]
NTTS và các ngành có liên quan
Miền Bắc, Trung

[3/11]
NTTS, bệnh học TS
Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau

[3/11]
Nuôi trồng thủy sản
Tiền Giang,Trà Vinh

[25/10]
Thuốc thú y thủy sản
Toàn quốc

[25/10]
NTTS, BHTS, sinh học biển
HCM, Miền Tây

[24/10]
NTTS, ngư y, kinh tế...
Miền Tây

[24/10]
NTTS, bệnh học TS
Kiên Lương - Kiên Giang

[23/10]
Thủy sản, kế toán...
Cà Mau, Sóc Trăng

[21/10]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Tây, Trung, Bắc

[20/10]
NTTS, bệnh học TS, kinh tế
Sóc Trăng, Bạc Liêu

[19/10]
Nuôi trồng thủy sản
C.Mau, K.Giang, L.An, T.Giang

[18/10]
Nuôi trồng thủy sản
Toàn quốc, ưu tiên K.Giang, C.Mau

[16/10]
Thủy sản
Bến Tre,Tiền Giang, Long An

[16/10]
Nuôi trồng thủy sản
K.Giang, B.Tre, S.Trăng, T.Vinh

[6/10]
TS, CN, thú y, kinh tế, QTKD
Miền Nam, Trung, Tây Nguyên

[4/10]
NTTS và các ngành có liên quan
Miền Tây

[3/10]
NTTS, bệnh học TS
Gò Công - Tiền Giang

[3/10]
Thủy sản, chăn nuôi, thú y
Q12 - TPHCM

[2/10]
Nông, lâm thủy sản, kinh tế
Miền Tây

[2/10]
NTTS và các ngành có liên quan
B.Liêu, S.Trăng, T.Vinh, B.Tre

[29/9]
TS, CN và các ngành có liên quan
Tiền Giang

[29/9]
Nuôi trồng thủy sản
Sóc Trăng

[29/9]
NTTS, BHTS và các ngành có liên quan
Thạnh Phú - B.Tre, Cù Lao Dung - S.Trăng

[25/9]
Thủy sản, sinh học biển
TP.HCM, Miền Tây

[25/9]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Tây, Trung

[18/9]
Nuôi trồng, bệnh học thuỷ sản
Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng

[18/9]
Nuôi trồng thủy sản
T.Giang, V.Long, S.Trăng, B.Liêu

[15/9]
Nuôi trồng thủy sản
Miền Bắc, Trung

[6/9]
Thủy sản
Gò Công - Tiền Giang

[14/8]
Thủy sản hoặc ngành có liên quan
Miền Tây, Trung


* Việc làm trong ngành chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu nông lâm thủy hải sản, lương thực, thực phẩm

 

 

Ngày
Người tìm việc | Ngành (Kinh nghiệm)

 

 

All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research.

Việc làm ngành thủy sản và nông nghiệp: tuyển dụng, tìm việc, nhân sự, nguồn nhân lực.