www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | Thương hiệu | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

Ứng dụng chất hoạt hóa bề mặt để kể kiểm soát vấn đề nhớt nước và nguyên sinh động vật, nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh đóng rong, đen mang, đốm đen...

 

Skretting tại Việt Nam đã tiến hành thực hiện các thử nghiệm ở các trang trại nuôi tôm trên 7 tỉnh thành dưới sự giám sát và thẩm định chất lượng...

Gây mê trước và trong quá trình thao tác sẽ giúp đối tượng được gây mê giảm các hoạt động, giảm trao đổi chất, giảm stress, cải thiện điều kiện sống và tỉ lệ sống.

THIHA®MIX không sử dụng các khoáng chất vô cơ như một số loại khoáng chất thông thường, mà hoàn toàn sử dụng các khoáng chất hữu cơ...