www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật nuôi trồng | Thảo luận - Hỏi đáp | Giới thiệu - Mua bán - Rao vặt | Việc làm | Chuyện nhà nông | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

TIN KỸ THUẬT THỦY SẢN

 

Xem tiếp các tin kỹ thuật thủy sản

 

TIN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

 

Xem tiếp các tin kỹ thuật nông nghiệp

TIN  DOANH NGHIỆP

 

Sản phẩm mới được nhận diện theo 4 nhóm màu gồm: nhóm sản phẩm xử lý nước, nhóm sản phẩm sát trùng, nhóm sản phẩm cung cấp dinh dưỡng và nhóm sản phẩm trị bệnh. Mặt sau tất cả các loại bao bì sản phẩm đều dán tem chống hàng giả (trust seal) và mã truy xuất thông tin sản phẩm (QR code)...

Ứng dụng chất hoạt hóa bề mặt để kể kiểm soát vấn đề nhớt nước và nguyên sinh động vật, nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh đóng rong, đen mang, đốm đen...

 

Xem tiếp