© Copyright 2000 - www.vietlinh.vn

® Viet Linh giữ bản quyền.

Hotline:
(8)39230279
090.889.2699 (TP HCM)
 

 

Arquad MCB 80 (Benzalkonium Chloride 80%) - Sản phẩm BKC của Akzo Nobel (Hà Lan). Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi, trị bệnh phát sáng