www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | Thương hiệu | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

Công ty TNHH Hoạt tính LP

Địa chỉ: Số 9, Liên Kế 15, đường D7, KDC 5A, P.4, TP. Sóc Trăng, T. Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3619.169

Email: cty.hoattinhlp@gmail.com

MSDN: 2200598020

Giới thiệu doanh nghiệp & sản phẩm

Thông báo tuyển dụng

Ngày 24 tháng 8 năm 2018

Tuyển 6 nhân viên thương mại & kỹ thuật

Cần tuyển:

Vị trí: Nhân viên thương mại & kỹ thuật.

Số người: 06 (nam)

Nơi làm việc: Các tỉnh miền Tây.

Mức thu nhập: Trên 8.000.000 đồng/tháng

* Yêu cầu:

Trình độ: Cao đẳng, đại học.

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản.

Ứng viên nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.

Có khả năng kinh doanh, giao tiếp và đàm phán tốt.

* Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu Kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân (đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh

Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com - 0939.875.736

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/09/2018, ưu tiên hồ sơ đến trước.

 

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 4 tháng 6 năm 2018

Tuyển 1 nhân viên phòng lab, 5 nhân viên thương mại & kỹ thuật

Cần tuyển:

Vị trí 1: Nhân viên phòng lab. Số người: 2 (nữ)

Nơi làm việc: Bến Tre.

Mức thu nhập: Trên 8.000.000 đồng/tháng

Vị trí 2: Nhân viên thương mại & kỹ thuật. Số người: 05 (nam)

Nơi làm việc: Bến Tre, Trà Vinh

Mức thu nhập: Trên 8.000.000 đồng/tháng

Yêu cầu:

Trình độ: Cao đẳng, đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản.

Vị trí 1: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên phòng thí nghiệm, có các kỹ năng về xét nghiệm bệnh trên động vật thuỷ sản.

Vị trí 2: Nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.

Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu Kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân ( đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh - 0939.875.736

Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/06/2018, ưu tiên hồ sơ đến trước.

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 27 tháng 4 năm 2018

Tuyển 2 nhân viên phòng lab, 5 nhân viên thương mại & kỹ thuật

Cần tuyển:

Vị trí 1: Nhân viên phòng Lab. Số người:  2 nam/nữ 

Vị trí 2: Nhân viên thương mại & kỹ thuật. Số người: 05 (nam)

Trình độ: Cao đẳng, đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản.

Mức thu nhập: Trên 8.000.000 đồng/tháng 

Nơi làm việc: Các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu: 

Vị trí 1: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên phòng thí nghiệm, có các kỹ năng về xét nghiệm bệnh trên động vật thuỷ sản. 

Vị trí 2: Nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về kỹ thuật nuôi tôm.

Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân (đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh

Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com - 0939.875.736

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/05/2018, ưu tiên hồ sơ đến trước.

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 12 tháng 4 năm 2018

Tuyển 5 nhân viên thương mại & kỹ thuật

Cần tuyển:

Vị trí: Nhân viên thương mại & kỹ thuật
Số người: 05 (nam)
Trình độ: Cao đẳng, đại học
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản.

Mức thu nhập: thỏa thuận khi phỏng vấn.

Nơi làm việc: Các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu: nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về kỹ thuật nuôi tôm.

Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu Kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân (đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh
Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com - 0939.875.736

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/04/2018, ưu tiên hồ sơ đến trước.

 

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 13 tháng 12 năm 2017

Tuyển 5 kỹ sư nuôi trồng thủy sản, 5 nhân viên phòng lab

Cần tuyển:

Vị trí 1: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản. Số người: 5 Nam.

Vị trí 2: Nhân viên phòng Lab. Số người: 5 Nam/Nữ

Trình độ: Cao đẳng, đại học.

Chuyên ngành: Kỹ sư thủy sản, ngư y, bệnh học thủy sản.

Mức thu nhập: thỏa thuận khi phỏng vấn.

Nơi làm việc: Các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu:

Vị trí 1:

Nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về kỹ thuật nuôi tôm.

Vị trí 2: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên phòng thí nghiệm, có các kỹ năng về xét nghiệm bệnh trên động vật thuỷ sản.

Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân (đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh - 0939.875.736

Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/12/2017, ưu tiên hồ sơ đến trước.

 

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 6 tháng 10 năm 2017

Tuyển 10 nhân viên thương mại & kỹ thuật

Cần tuyển:

Vị trí: Nhân viên thương mại & kỹ thuật

Số người: 10 (nam)

Trình độ: Cao đẳng, đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản

Mức thu nhập: trên 10.000.000 đ/tháng.

Nơi làm việc: Các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu: nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về kỹ thuật nuôi tôm.

Hồ sơ bao gồm: viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu Kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân ( đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh

Địa chỉ nhận hồ sơ: nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com - 0939.875.736

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/10/2017, ưu tiên hồ sơ đến trước.

Thông báo tuyển dụng

Ngày 2 tháng 6 năm 2017

Tuyển 10 nam chuyên ngành NTTS, bệnh học thủy sản

Cần tuyển:

- Số người: 10 (nam)

- Trình độ: Cao đẳng, đại học

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Nơi làm việc: Các tỉnh ĐBSCL

Yêu cầu: Nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1-2 năm về kỹ thuật nuôi tôm.

Hồ sơ bao gồm: Viết quá trình làm việc cụ thể (nếu đã ra trường lâu), nêu kỹ năng tư vấn kỹ thuật nuôi tôm thẻ cho người dân (đối với sinh viên mới ra trường)

Người nhận hồ sơ: Liêu Yến Anh - 0939.875.736

Địa chỉ nhận hồ sơ: Nhận qua email: cty.hoattinhlp@gmail.com

Thời hạn nhận hồ sơ: Đến ngày 30/6/2017, ưu tiên hồ sơ đến trước.

Việc làm ngành thủy sản & nông nghiệp
Facebook Group · 22,889 members
   Join Group

 

 

 

All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test,pH, amonia, saltity, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research, tea, fruit, orchid, farmer, farming, field, rice, seafood, thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, nuôi tôm, nuôi cá, tilapia, cá rô phi, kĩ thuật, việc làm, tin tức, thông tin, Việt linh, vietlinh, viet linh, nông nghiệp, nong nghiep, vật tư, cá cảnh, khuyến ngư, chế biến , nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, tư vấn, dịch vụ, mua bán, dụng cụ, thiết bị đo môi trường, phân bón thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn, gia súc, gia cầm, bò, heo gà, vịt, nhím, thỏ, dế, trùn quế, trăn, rắn, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, rau, lúa, nấm, cây hoa cảnh, cây thuốc, sinh vật cảnh, vật tư, phong lan, cá cảnh, rau an toàn, khuyến nông, rural, nông thôn, nông dân, giải trí

Việc làm ngành chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm

 

Việc làm ngành thủy sản và nông nghiệp: tuyển dụng, tìm việc, nhân sự, nguồn nhân lực.

  Liên hệ
  Thông tin
  0902.580018
  090.889.2699

  © Copyright 2000 Vietlinh.vn

  ® Việt Linh giữ bản quyền

  DNTN VIỆT LINH
  Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-028) 3839.9779 - 6274.2757 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
  Email: vietlinh [vietlinh.vn], vietlinhsaigon [gmail.com], skype vietlinhsaigon
  facebook vietlinh.vn twitter vietlinhsaigon googleplus vietlinhsaigon vietlinhsaigon

  TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
  WWW.VIETLINH.COM.VN  WWW.VIETLINH.VN
  Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
  Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
  ® Viet Linh giữ bản quyền, Copyright © 2000 www.vietlinh.vn

  All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test,pH, amonia, saltity, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research, tea, fruit, orchid, farmer, farming, field, rice, seafood, thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, nuôi tôm, nuôi cá, tilapia, cá rô phi, kĩ thuật, việc làm, tin tức, thông tin, Việt linh, vietlinh, viet linh, nông nghiệp, nong nghiep, vật tư, cá cảnh, khuyến ngư, chế biến , nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, tư vấn, dịch vụ, mua bán, dụng cụ, thiết bị đo môi trường, phân bón thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn, gia súc, gia cầm, bò, heo gà, vịt, nhím, thỏ, dế, trùn quế, trăn, rắn, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, rau, lúa, nấm, cây hoa cảnh, cây thuốc, sinh vật cảnh, vật tư, phong lan, cá cảnh, rau an toàn, khuyến nông, rural, nông thôn, nông dân, giải trí