www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | Thương hiệu | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

Công ty thức ăn Hoa Chen (Việt Nam)

Địa chỉ: Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 02353.565.197 - Fax: 02353.570.916
Email: hoachen.chulai.vn@gmail.com

Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm

Thông báo tuyển dụng

Ngày 21 tháng 5 năm 2018

Tuyển 7 nhân viên thị trường

 Cần tuyển: 07 nhân viên thị trường

 Nhân viên thị trường Khu vực Miền Tây Nam Bộ

Số người: 07 người

- Cà Mau: 2 người

- Bạc Liêu: 3 người

- Sóc Trăng: 2 người

Yêu cầu:

Trình độ: Đại học, cao đẳng
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

Tổng thu nhập: 12.000.000 trở lên

Nơi làm việc: Tây Nam Bộ

Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

+ CMND photo công chứng.

+ Hộ khẩu photo công chứng.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ File ảnh 3x4 mới nhất.

+ Đơn xin việc viết tay có dán ảnh 3x4.

Người nhận hồ sơ: Bà Trần Thị Tuyền - Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN) - 0913187677

Khu vực Miền Tây Nam Bộ: 0942.202.124 - A Xuân

Email: hoachen.chulai.vn@gmail.com
Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN)

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 15/05/2018 đến ngày 14/06/2018

 

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 3 tháng 5 năm 2018

Tuyển 5 nhân viên thị trường

Cần tuyển:

1. Nhân viên thị trường Huế

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Lương: 8-12.000.000 tùy vào năng lực (chưa kể doanh số)

Nơi làm việc: Huế

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

2. Nhân viên thị trường Quảng Nam.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, Cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 8-12.000.000 tùy vào năng lực (chưa kể doanh số)

Nơi làm việc: Quảng Nam

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

3. Nhân viên thị trường Bình Định.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 8-12.000.000 tùy vào năng lực (chưa kể doanh số)

Nơi làm việc: Bình Định

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

4. Nhân viên thị trường Phú Yên, Khánh Hòa.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 8-12.000.000 tùy vào năng lực (chưa kể doanh số)

Nơi làm việc: Phú Yên, Khánh Hòa

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

5. Nhân viên thị trường Nghệ An.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 8-12.000.000 tùy vào năng lực (chưa kể doanh số)

Nơi làm việc: Nghệ An

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

+ CMND photo công chứng.

+ Hộ khẩu photo công chứng.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ File ảnh 3x4 mới nhất.

+ Đơn xin việc viết tay có dán ảnh 3x4.

Người nhận hồ sơ: C. Tuyền Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN)

Hoặc gọi số: 0989499490 - A Quang

Email: hoachen.chulai.vn@gmail.com

Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 02/05/2018 đến ngày 25/05/2018

 

 

Thông báo tuyển dụng

Ngày 11 tháng 1 năm 2018

Tuyển 3 nhân viên thị trường

Cần tuyển:

1. Nhân viên thị trường Huế

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 12.000.000 đ trở lên

Nơi làm việc: Huế

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

2. Nhân viên thị trường Quảng Nam.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 12.000.000 đ trở lên

Nơi làm việc: Quảng Nam

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

3. Nhân viên thị trường Quảng Trị.

Số lượng: 1 người

Trình độ: Đại học, cao đẳng

Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản

Tổng thu nhập: 12.000.000 đ trở lên

Nơi làm việc: Quảng Trị

Yêu cầu: Có tâm huyết gắn bó lâu dài với công ty, có uy tín trong giới kinh doanh mảng thức ăn thủy sản, có phương tiện đi lại.

Hồ sơ bao gồm:

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Bằng tốt nghiệp photo công chứng.

+ CMND photo công chứng.

+ Hộ khẩu photo công chứng.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ File ảnh 3x4 mới nhất.

+ Đơn xin việc viết tay có dán ảnh 3x4.

Người nhận hồ sơ: Bà Trần Thị Tuyền - Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN)

Hoặc gọi số: 0989499490 - A Quang

Email: hoachen.chulai.vn@gmail.com

Địa chỉ nhận hồ sơ: Công ty Thức ăn Hoa Chen (VN)

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 08/01/2018 đến ngày 10/02/2018

 

* Xem các tin tuyển dụng trước

 

 

 

All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research.

Việc làm ngành chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm

 

 

Việc làm ngành thủy sản và nông nghiệp: tuyển dụng, tìm việc, nhân sự, nguồn nhân lực.