www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật nuôi trồng | Thảo luận - Hỏi đáp | Giới thiệu - Mua bán - Rao vặt | Việc làm | Chuyện nhà nông | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

Chuyện nhà nông

Nhấn nút để liên kết:

 

Nuôi cua biển trong vuông tôm
Nguồn: Truyền hình Bến Tre - 2015

Quy trình sản xuất cua giống bằng thức ăn công nghiệp
Nguồn: Truyền hình VTV Huế - 2014

Kỹ thuật nuôi cua biển bán thâm canh
Nguồn: Truyền hình Bạc Liêu - 2015

Nuôi cua thương phẩm nước lợ
Nguồn: Truyền hình Bạc Liêu - 2014

Kỹ thuật nuôi cua thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp
Nguồn: Truyền hình VTV Huế - 2014

Nuôi cua đồng ở Đồng Tháp
Nguồn: Truyền hình VTV Cần Thơ

Kỹ thuật nuôi cua đồng mùa lũ
Nguồn: Truyền hình HTV9-2012

Kỹ thuật nuôi cua lột trong hộp
Nguồn: Truyền hình HTV4-2012

Kỹ thuật nuôi cua 3 giai đoạn
Nguồn: Truyền hình Bạc Liêu - 2015

Xem toàn bộ các video clip kỹ thuật nuôi cua tại đây:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLokV7j_wVm0WtJSnrp0Tzd1rQoXDY32GU