vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Chuyện nhà nông

Danh mục thức ăn nuôi tôm, cá, nguyên liệu sản xuất thức ăn nuôi tôm được nhập khẩu thông thường

BỘ THUỶ SẢN

---

Số:20 /2003/QĐ-BTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà nội, ngày 12 tháng 12 năm 2003

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỨC ĂN NUÔI TÔM, CÁ, NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THỨC ĂN NUÔI TÔM ĐƯỢC NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 20/2003/QĐ- BTS ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Thuỷ sản)


 

STT Tên thương mại   Mục đích sử dụng   Nhà sản xuất   Ghi chú
a b c d e
A Thức ăn nuôi tôm        
1  BRINE SHRIMP EGGS (Golden Mountain Brand)   Nuôi tôm giống   Golden Moutain Aquatic Co.,Ltd Trung Quốc   Bổ sung nhà sản xuất, tương ứng số thứ tự 17 của Phụ lục 4 QĐ số 344/2001/QĐ - BTS ngày 2/5/2001  

- CENTURY BRAND BRINE SHRIMP EGGS

- RED DRAGON BRINE SHRIMP EGGS(Artemia Cysts)

- PHOENIX BRAND ARTEMIA CYSTS  

Western Brine Shrimp International Inc Mỹ  
BRINE SHRIMP EGGS Qingdao Haidabaichuan Biological Engineering Co., Ltd Trung Quốc    
2  GSL Aretimia (Rocky Mts Artemia ) Nuôi tôm giống Global Aquafeeds Mỹ     
SANDERS   GREAT SALT LAKE ARTEMIA CYTS Sanders Brine Shrimp Company, LLC Mỹ
SUNRINE ARTEMIA (SUNRISE OP UTAH BRINE SHRIMP EGGS) Mackay Marine Brine Shrimp Co., Inc Mỹ
3  SPIRULINA Nuôi tôm giống American Veterinary Laboratories Inc., Mỹ   Bổ sung nhà sản xuất, tương ứng số thứ tự   25 của Phụ lục 4 QĐ số 344/2001/QĐ - BTS ngày 2/5/2001
TOP SPIRULINA    Yuh - Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan
ALGAE GOLD (Spirulina)   Adsgo Drugs Co., Ltd Thái Lan
4 TOP ASP Nuôi tôm giống Yuh - Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
5 TOP ATM Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
6 SEA GRASS   POWDER Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
7 YUH - HUEI B.P Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
8 TOP MINI GRAIN Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
9 TOP CANNED SHRIMP FLAKE  Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
10 TOP BAGGED   SHRIMP FLAKE  Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
11 ABS Nuôi tôm giống Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
12 SHRIMP FLAKE  Nuôi tôm giống Tzu Feng Aquacultural Supplies Co., Ltd Đài Loan   
13 ZOOPLANKTON Nuôi tôm giống Southern Crossbiochemical Co., Ltd Thái Lan  
14 ZMF Nuôi tôm giống Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
15  FOCUS Nuôi tôm giống Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
16  ARXEL FEED ( gồm 2 loại No1, No2) Nuôi tôm giống Aquafeeds International Co., Ltd Thái Lan  
17  LANPAK UTRA 2 CD Nuôi tôm giống Aquafeeds International Co., Ltd Thái Lan  
18 PENAEUS MONODON gồm các số 0,1,2,3,4  Nuôi tôm giống Aquafeeds International Co., Ltd Thái Lan  
19 BRINE SHRIMP FLAKES Nuôi tôm giống Advanced Hatchery Technology Inc Mỹ  
20 PL FEED gồm các số 3,4,5 Nuôi tôm giống Welltech Biotechnology Products Co., Ltd Thái Lan  
21 BIO PAK Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
22 BIONIN Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
23  BIO YEAST Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
24  BIO BOOST Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
25  SEL - GUARD Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
26  CALCIUM CHELATE Thức ăn bổ sung Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
27  WELL MIX C Thức ăn bổ sung Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
28  C - SHRIMP Thức ăn bổ sung Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
29 ET 600 Thức ăn bổ sung Yuh Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan  
30 AZA HERB Thức ăn bổ sung Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
31 BS VIT Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
32 CALCIMILK Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
33 WELL VIT MIN Bổ sung dinh dưỡng cho tôm Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan  
34 BIO - PRO Thức ăn bổ sung MD. Synergy   Co., Ltd Thái Lan  
35 BIO - MAX Thức ăn bổ sung MD. Synergy   Co., Ltd Thái Lan  
36 NEU PRAWN gồm Neu Prawn1 và Neu Prawn2 Thức ăn bổ sung Tanan Intraco Co., Ltd Thái Lan  
37 A.Q (A bsorb Quick) Thức ăn bổ sung Siam Agricultural Marketing Co.,Ltd Thái Lan  
38 VIT OIL (Soluvit A) Thức ăn bổ sung Siam Agricultural Marketing Co.,Ltd Thái Lan  
39 S - ONE (Champ - vit) Thức ăn bổ sung Siam Agricultural Marketing Co.,Ltd Thái Lan  
40 MAX ONE Thức ăn bổ sung Tanan Intraco Co., Ltd Thái Lan  
41 MARINE CALCIUM (Calline) Thức ăn bổ sung Siam Agricultural Marketing Co.,Ltd Thái Lan  
42 ANTIBAC Thức ăn bổ sung Siam Agricultural Marketing Co.,Ltd Thái Lan  
43 DYMAX - ONE Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
44 SUPERGRO Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
45 HI - PROTIEN Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
46 ENZYMAX Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
47 GROVITA Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
48 HI - MINERAL Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
49 BELAR - PLUS Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
50 PROBIOTEX - ONE Thức ăn bổ sung Asian Aqua & Animal (Thailand)   Co., Ltd Thái Lan  
51 MACROGARD IMMERSON GRADE Thức ăn bổ sung Biotec ASA, NaUy  
52 MACROGARD FEED INGREDIENT Thức ăn bổ sung Biotec ASA,   Đức  
53 ES - 22 IMMUBUILD Thức ăn bổ sung Enviro Reps International Mỹ  
54 POND HUFA Thức ăn bổ sung Salt Creek Inc., Mỹ  
55 WOCKCEE  Thức ăn bổ sung Wockhardt Ấn Độ  
56 BETAMIN Thức ăn bổ sung Advance Pharma Co., Ltd Thái Lan  
57 ALL VIT - C Thức ăn bổ sung All Vet Co., ltd Thái Lan  
58 AMINO - PLUS Thức ăn bổ sung All Vet Co., ltd Thái Lan  
59 HEAVY WEIGHT Thức ăn bổ sung All Vet Co., ltd Thái Lan  
60 SUYDA VITAMIN C (ACCUMED) Thức ăn bổ sung Suyada Science of Biology Co., Ltd   Trung Quốc  

 

Nhấn vào đây để xem tiếp

 

Theo Fisternet

2019: Nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp: Tin tức, kỹ thuật, việc làm, sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang