vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Chuyện nhà nông

V/v cấm sử dụng một số hoá chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản

BỘ THUỶ SẢN

---

Số: 01/2002/QÐ-BTS

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà nội, ngày 22 tháng 1 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

V/v cấm sử dụng một số hoá chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản


BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

- Căn cứ Nghị định 50/CP ngày 21 tháng 6 năm 1994 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;

- Căn cứ yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho sức khoẻ người tiêu dùng và thị trường xuất khẩu;

- Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH

Ðiều 1. Cấm sản xuất, lưu thông và sử dụng một số hoá chất, kháng sinh nguy hiểm đối với sức khoẻ người tiêu dùng trong sản xuất và kinh doanh thuỷ sản (danh mục kèm theo).

Ðiều 2. Mọi sản phẩm thức ăn, hoá chất tẩy rửa khử trùng, hoá chất tẩy rửa ao đầm nuôi, thuốc thú y, hoá chất bảo quản thuỷ sản, trước khi sử dụng hoặc đưa ra thị trường tiêu thụ phải được kiểm tra chất lượng và dư lượng hoá chất độc hại. Sản phẩm hàng hoá phải ghi nhãn theo Quyết định số 178/1999/QÐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 03/2000/TT-BTS ngày 22/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và kèm theo dòng chữ: "Không chứa các chất cấm sử dụng theo Quyết định số 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản".

Ðiều 3. Cục Bảo vệ Nguồn lợi thuỷ sản, Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Vệ sinh thuỷ sản theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quyết định này trên phạm vi cả nước. Các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (có quản lý thuỷ sản) có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan kiểm soát an toàn vệ sinh thuỷ sản trực thuộc, phối hợp với các Ban, Ngành hữu quan ở địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Quyết định này, bao gồm việc sản xuất, ghi nhãn, phân phối và sử dụng các sản phẩm nêu tại Ðiều 2 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản ở địa phương.

Ðiều 4. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Ðầu tư, Cục trưởng Cục BVNL thuỷ sản, Giám đốc Trung tâm KTCL&VSTS, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (có quản lý thuỷ sản) và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y, hoá chất tẩy rửa ao đầm, hoá chất bảo quản thuỷ sản, hoá chất tẩy rửa khử trùng, các chủ cơ sở sản xuất giống và nuôi trồng thuỷ sản, các cơ sở thu mua nguyên liệu thuỷ sản, các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản có trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh quyết định này.

Ðiều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

KT. Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản

Thứ trưởng

Nguyễn Việt Thắng

 


Theo Fisternet


2019: Nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp: Tin tức, kỹ thuật, việc làm, sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang