vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Chuyện nhà nông

Danh mục một số hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 2002

BỘ THUỶ SẢN

---

Số: 01/2002/QÐ-BTS

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

Hà nội, ngày 22 tháng 1 năm 2002

PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2002/QÐ-BTS ngày 22/01/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Danh mục một số hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản 2002

TT

Tên chất

Phạm vi cấm sử dụng
1 Aristolochia spp. và các chế phẩm của chúng  
2 Chloramphenicol  
3 Chloroform  
4 Chlorpromazine  
5 Colchicine  
6 Dapsone  
7 Dimetridazole  
8 Metronidazole  
9 Các nitrofuran (bao gồm cả furazolidone)  
10 Ronidazole  

Theo Fisternet

2019: Nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp: Tin tức, kỹ thuật, việc làm, sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang