vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản

Luật, tiêu chuẩn, quy định, văn bản về nuôi trồng thủy sản

* Tiêu chuẩn và chất lượng

* An toàn thủy sản

Ngày và CQ ban hành

Luật thủy sản & các văn bản
04/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Một số quy định về biện pháp phòng chống bệnh đốm trắng do vi rút ở tôm nuôi
5528/QĐ-BNN Quyết định số 5528/QĐ-BNN-TCTS: quy hoạch nuôi tôm nước lợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
2003 - QH Luật số 17/2003/QH - Luật thuỷ sản
4/11/2010 - BNN Thông tư 64/2010/TT-BNN&PTNT và 44 sản phẩm có chứa Trifluralin phải loại khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam
22/7/2010 - BNN Thông tư 44/2010/TT-BNN&PTNT: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
22/7/2010 - BNN Thông tư 45/2010/TT-BNN&PTNT: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
2/4/2010 - BNN Thông tư 20/2010/TT-BNN&PTNT bổ sung hoạt chất Trifluralin vào Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản 
17/6/2010 - QH Luật số: 55/2010/QH12 - Luật an toàn thực phẩm
4/6/2009 Thông tư số 29/2009/TT-BNN&PTNT bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
17.3.2009 Thông tư 15/2009/TT-BNN, Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng
10/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020
06/2006/TT-BTS HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 126/2005/QĐ-TTg NGÀY 01/6/2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ HẢI SẢN TRÊN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
10/8/2006 CP 82/2006/NĐ-CP: NGHỊ ĐỊNH về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm
18/8/2005 BTS QĐ 26/2005/QĐ-BTS cấm sử dụng các loại kháng sinh họ fluoroquinolone trong sản xuất, kinh doanh thủy sản.
3/2005 BTS  Chỉ thị 03/2005/CT-BTS v/v tăng cường kiểm soát dư lượng hóa chất, kháng sinh có hại trong hoạt động thủy sản
24/2/2005 - BTS 51 hoá chất, kháng sinh CẤM & HẠN CHẾ trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (Quyết định 07/2005/QĐ-BTS)
16/1/2004 - BTS Chỉ thị số: 01/2004/CT-BTS của Bộ trưởng Bộ Thủy sản Về việc tăng cường quản lý tôm chân trắng ở Việt Nam 
12/12/2003 - BTS Quyết định 20/2003/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 2/5/2001 và Quyết định 14/2002/QĐ-BTS ngày 15/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản
22/1/2002-BTS Quyết định 1/2002/QĐ-BTS v/v cấm sử dụng một số hoá chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản

Các văn bản về Giấy phép ngành thuỷ sản

Giấy phép kinh doanh trong danh mục này được hiểu là những giấy tờ mà doanh nghiệp cần phải có trong hoạt động kinh doanh do các cơ quan nhà nước cấp như giấy phép, giấy chứng nhận, giấy chấp thuận, quyết định phê duyệt...

Tên giấy phép Cơ sở pháp lý
Văn bản chấp thuận xuất nhập khẩu giống và động vật thuỷ sản sống (đối với xuất khẩu các loài thuỷ sản cấm xuất khẩu hoặc nhập khẩu loại giống thủy sản mới) Nghị định 14/CP ngày 19/03/1996 của Chính phủ về việc quản lý giống vật nuôi;

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý XNK hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005.

Văn bản cho phép nhập khẩu thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học, nguyên liệu để sản xuất thuốc dùng trong nuôi trồng thuỷ sản (đối với loại mới) Nghị định 93/CP ngày 27/11/1992;

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý XNK hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005.

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thuỷ sản và kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận chất lượng

(áp dụng cho hàng thuỷ sản sản xuất hoặc nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc kiểm tra nhà nước về chất lượng)

Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ;

Thông tư 02/TT-LB ngày 24/05/1996 hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP.

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản Thông tư 02/TS-TT ngày 25/06/1994 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn NĐ 93/CP ngày 27/11/1993 về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y;

Thông tư 02/2002/TT-BTS ngày 06/12/2002 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 16/11/2001 về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản.

Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thuỷ sản xuất, nhập khẩu, quá cảnh, mượn đường. Thông tư 02/TS-TT ngày 25/06/1994 của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn NĐ 93/CP ngày 27/11/1993 về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y.
Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất thuốc thú y thuỷ sản Nghị định 86/2001/NĐ-CP ngày 16/11/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản;

Quyết định 03/2002/QĐ-BTS của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản.

Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 25/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ.
Văn bản cho phép nhập khẩu thức ăn, nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thuỷ sản (đối với loại mới) Nghị định 15/CP ngày 19/03/1992;

Quyết định 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/05/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý XNK hàng thủy sản chuyên ngành thời kỳ 2001-2005.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (đối với thuốc thú y thuỷ sản và thức ăn thuỷ sản) Nghị định 73/2002/NĐ-CP ngày 20/08/2002 bổ sung hàng hoá, dịch vụ thương mại cấm thực hiện, danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định 11/1999/NĐ-CP ngày 03/03/1999 của Chính phủ về hàng hoá cấm lưu thông; dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh;

Thông tư 03/2002/TT-BTS ngày 31/12/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định 73/2002/NĐ-CP.

Aqua-products and Aquaculture material market, seafood, frozen shrimp, shrimper, tea; fruit; orchid, aquarium, free tradeboard, showroom, prawn, shrimp, viet linh, technology, HCMC,  zeolite, export, artemia, pH, amonia, saltity, tilapia, aquaproduct processing, rural, shrimp farming.

2019: Nuôi trồng, khai thác, chế biến, mua bán thủy hải sản

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 383.99779 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang