vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Tìm kiếm | Liên hệ

© Copyright 2000 vietlinh.vn ® VietLinh giữ bản quyền

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699

Sinh vật cảnh

Cá cảnh nước ngọt - Phân loại và danh pháp

Phân loại theo hệ thống của G.Y. Lindberg, 1971

 

Vertebrata - Ngành Có dây sống

Pisces - Liên lớp Cá

Teleostomi - Lớp Cá xương

Clupeiformes - Bộ Cá trích
Notopteridae - Họ Cá thát lát
Osteoglossidae - Họ Cá mơn
Pantodontidae - Họ Cá bướm
Mormyriformes - Bộ cá lươn điện   
Mormyridae - Họ cá lươn điện
Cypriniformes - Bộ Cá chép
Characidae - Họ Cá hồng nhung
Cyprinidae - Họ Cá chép
Gyrinochelidae - Họ Cá may
Homalopteridae - Họ cá bám đá
Họ Cá chạnh
Họ Cá nheo
Họ Cá ngạnh 
Họ Cá tra
Họ Cá trê
Họ Cá tỳ bà
Beloniformes - Bộ Cá kìm
Họ cá lìm kìm
Cyprinodontiformes - Bộ Cá chép răng
Họ Cá chép răng
Họ Cá sóc
Họ Cá bốn mắt
Họ Cá khổng tước
Bộ Cá nhụ
Họ Cá nhụ
Bộ cá quả
Họ Cá quả
Bộ Cá vược
Phân bộ Cá vược
Họ Cá chẽm
Họ Cá hường
Họ Cá mang rỗ
Họ Cá nâu
Họ Cá rô biển
Họ Cá rô phi
Phân bộ Cá rô
Họ cá sặc
Họ Cá mùi
Họ Cá tai tượng
Họ Cá rô
Phân bộ Cá bống
Họ Cá bống đen
Họ Cá bống
Bộ Cá chạch sông
Họ Cá chạnh sông
Bộ Cá nóc
Họ Cá nóc

Cá cảnh - Võ Văn Chi, NXB KHKT, 1993. Bản quyền © Việt Linh

2019: Nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp: Tin tức, kỹ thuật, việc làm, sản phẩm, nguyên liệu, vật tư, thiết bị

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-028) 3839.9779 - 6274.2757 - 0902.580018, Hotline: 090.889.2699
Email: vietlinh [vietlinh.vn], vietlinhsaigon [gmail.com]. Facebook: VietLinh

TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn  vietlinh.vn
Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang