DM-15: Máy đo pH, độ ẩm đất. Có bán tại Việt Linh: Tel: (028) 383.99779. Zalo, viber: 0902.580018

 

Test JBL - Đức. Có bán tại Việt Linh: Tel: (028) 383.99779. Zalo, viber: 0902.580018

 

Test Sera - Đức. Có bán tại Việt Linh: Tel: (028) 383.99779. Zalo, viber: 0902.580018