www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | Thương hiệu | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản

Sản phẩm phòng trị bệnh phát sáng, phân trắng, đường ruột, gan tụy
Nhiều nhà cung cấp
Sản phẩm phòng trị bệnh mang, mòn đuôi, cụt râu; đốm đen; đóng rong
Nhiều nhà cung cấp

Sản phẩm phòng trị bệnh mềm vỏ, khó lột vỏ

 

Nhiều nhà cung cấp

Sản phẩm phòng trị bệnh cong thân, đục cơ, trắng cơ

 

Nhiều nhà cung cấp

Sản phẩm phòng trị bệnh đốm trắng

 

Nhiều nhà cung cấp
Thuốc, vacxin phòng trị bệnh cá và các loại thủy hải sản khác
Nhiều nhà cung cấp

Thuốc thú y, vacxin phòng trị bệnh gia súc, gia cầm

 

Nhiều nhà cung cấp

Lưu ý:
1. Người đăng tin chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các thông tin gửi đăng.
2. Người sử dụng tin nên kiểm tra kỹ các thông tin trước khi quyết định giao dịch. 
3. Nhấn vào đây để xem Nội quy đăng tin

Thuốc thủy sản, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật...