Việc làm ngành thủy sản và nông nghiệp - www.vietlinh.vn

Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN

Địa chỉ: Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3879 279
Email: tomvinhphuvn@gmail.com
Website: tomgiongvinhphu.vn
MSDN: 4500611082
Lĩnh vực: Tôm giống

 

 

Công ty TNHH TM DV GTS Vĩnh Phú VN chuyên sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, tôm giống.