Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

No.1 (Vi sinh cao cấp số 1)

 

 

No.1 (Vi sinh cao cấp số 1)

Chuyên mục: NHÓM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, SẢN PHẨM CHO TÔM.
- Tập hợp các chủng vi sinh hữu ích với mật độ cao
- Phân giải cực mạnh mùn bã hữu dưới đáy ao, làm sạch nước ao nuôi.
- Giảm khí độc, làm giảm chỉ số COD, BOD

Thành phần: Trong 1kg sản phẩm:

- Bacillus Subtilis………………….3.0×1011CFU/kg - Protease…….………….50.000 UI/kg

- Lactobacillus planetarium………..3.0×1011CFU/kg - Cellulase……………….20.000 UI/kg

- Saccharomyces Cerevise…………3.0×1011CFU/kg - Pectinlase………………10.000 UI/kg

- Nitromosonas……………….……2.5×1011CFU/kg – Phytase…………………10.000 UI/kg

- Nitrobacter……………………….2.5×1011CFU/kg – Chất mang lactose vừa đủ………..1kg

Công dụng:

- Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước.

- Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao.

- Ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại.

- Cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường.

- Làm sạch nước ao nuôi, giảm khí độc, làm giảm chỉ số COD,COB.

Liều lượng và cách dùng:

Trong bể ương:

- Giai đoạn Nauplius: 1gr/m3 nước ao nuôi. Các giai đoạn sau: 0,5 – 1gr/m3 nước ao nuôi.

Trong ao nuôi:

- Tháng thứ 1: 450grNO1/1,5 ha. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

- Tháng thứ 2: 459grNO1/1ha. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

- Tháng thứ 3: 450grNO1/8000m3 nước ao nuôi. Định kỳ 07 ngày sử dụng 1 lần.

- Tháng thứ 4: 450grNO1/6.000m3 nước ao nuôi. Định kỳ 07 ngày sử dụng một lần.

” HÃY SỬ DỤNG VÀ SO SÁNH”

Chúng tôi cam kết trong sản phẩm này của chúng tôi chỉ có vi sinh vật và các enzyme có lợi. Không chứa một hợp chất nào khác.

 

Nguồn tin: Thiên Hà