www.vietlinh.vn | Tin tức | Kỹ thuật | Sản phẩm | Doanh nghiệp | Việc làm | Chuyện nhà nông | Thương hiệu | SVC | Tin nội bộ | English | 中文 | Liên hệ

© Copyright | Viet Linh giữ bản quyền
® www.vietlinh.vn since 2000

Tel: (028) 383.99779
Hotline: 090.889.2699
 

 

 

 Giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm

 

 

 

NEOVIA VIETNAM

QUARTER 1B, AN PHU COMMUNE,
THUAN AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE
VIETNAM

Website: http://invivo-nsa.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nhân sự & tuyển dụng:

- Thông tin tuyển dụng của công ty

 

Sản phẩm:

Thông tin hoạt động

 

 

 

 

 

Nguồn tin: www.invivo-nsa.com.vn

 

 

 

temp
temp
temp
temp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like www.vietlinh.vn

 

All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information, news, jobs: shrimp, fish, casttle, poutry, tools, equipment, machine, enviroment, tester, testkit, metter, feed, materials, pH test, amonia, nitrat, nitrit, refractometer, chlorin, DO tester, saltity, moisture, temperature, laboratory, research.

Giới thiệu doanh nghiệp & sản phẩm