Giới thiệu doanh nghiệp - www.vietlinh.vn

 

NEOVIA VIETNAM

Lĩnh vực hoạt động:

- Thức ăn hoàn chỉnh

- Premix và dịch vụ tư vấn

- Nguyên liệu và phụ gia

- Phân tích thí nghiệm

- Sức khỏe vật nuôi

- Sản xuất con giống

NEOVIA VIỆT NAM

Trụ sở 1: CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VCN
Chèm, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội – ĐT: 024 38389 209 - Fax: 024 38387 110

 

Trụ sở 2: CÔNG TY TNHH GUYOMARC’H VIỆT NAM
Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương – ĐT: 0274 3740 414 – Fax: 0274 3740 615

 

QUARTER 1B, AN PHU COMMUNE, THUAN AN TOWN, BINH DUONG PROVINCE, VIETNAM

Website: www.vn.neovia-group.com