Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

MT KHỬ PHÈN

 

Liên hệ: Minh Tân
Kỹ thuật: (0292) 3501.189
Kinh doanh: (0292) 3843.474

MT KHỬ PHÈN

Hạ phèn, giảm độc ao nuôi

Thành phần:
Al2O3 , Sodium Thiosulfate.

Công dụng:
- Xử lý phèn, hấp thu kim loại nặng, loại thải độc tố trong nước ao nuôi.
- Lắng tụ chất hữu cơ, phù sa, giảm chất lơ lửng, giúp ao giảm đục.
- Ổn định pH, kiềm cho ao nuôi trong mùa mưa.

Cách dùng:
- Hòa loãng MT - KHỬ PHÈN gồm 2 gói A và B vào nước, tạt đều xuống ao với liều 1kg/ 2.000 m3 nước.
- Có thể tăng liều tùy thuộc vào vùng đất và mức độ ô nhiễm chất hữu cơ.
- Mở quạt hoặc chạy sục khí cho sản phẩm hòa tan khắp ao.
- Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoach: không.

 

Nguồn tin: Minh Tân