Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

KHOÁNG TẠT

 

Liên hệ: Minh Tân
Kỹ thuật: (0292) 3501.189
Kinh doanh: (0292) 3843.474

KHOÁNG TẠT

Tăng kiềm, cứng vỏ, nặng cân

Thành phần:
Copper, Zinc, Magnesium, Iron, Phosphorous

Công dụng:
- Cung cấp khoáng chất cần thiết cho ao nuôi.
- Tăng độ kiềm, giúp tôm lột vỏ tốt.
- Giúp tôm bóng vỏ, nặng cân khi thu hoạch.

Cách dùng:
- Giúp tôm lột vỏ: 0,5 - 1kg/1.000 m3
- Khi tôm mềm vỏ: 1-1,5kg/1.000 m3
- Trước khi thu hoạch 1 ngày: 2 - 3kg/1.000 m3
- Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không

 

Nguồn tin: Minh Tân